Publicat per

PAC 3.2. – Tasca 1 (propostes de certàmens)

Publicat per

PAC 3.2. – Tasca 1 (propostes de certàmens)

Els Premis Castellitx, convocats per l’Ajuntament d’Algaida, a Mallorca, són una altra opció a considerar perquè disposen d’un Premi juvenil de narració curta per a joves de 14 a 17 anys. S’hi admeten narracions en català, de tema lliure, d’un màxim de 15 fulls a doble espai. Un aspecte convenient és que el lliurament es pot fer per correu electrònic. Pensem que la participació en aquest concurs podria ser un incentiu afegit al certamen literari que organitzem cada any al nostre…
Els Premis Castellitx, convocats per l’Ajuntament d’Algaida, a Mallorca, són una altra opció a considerar perquè disposen d’un Premi juvenil…

Els Premis Castellitx, convocats per l’Ajuntament d’Algaida, a Mallorca, són una altra opció a considerar perquè disposen d’un Premi juvenil de narració curta per a joves de 14 a 17 anys. S’hi admeten narracions en català, de tema lliure, d’un màxim de 15 fulls a doble espai. Un aspecte convenient és que el lliurament es pot fer per correu electrònic. Pensem que la participació en aquest concurs podria ser un incentiu afegit al certamen literari que organitzem cada any al nostre centre per Sant Jordi, ja que s’hi presenten alguns treballs d’una certa extensió (molts alumnes ens lliuren textos de tres o quatre pàgines o més). És a dir, que se’ls podria convidar a concebre el seu text de forma que sigui presentat als dos concursos.

El Premi de Narrativa Breu per a Joves convocat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona és una opció interessant per l’alumnat de 3r, 4t i batxillerat. Hi ha una dotació econòmica de 500 € que pot motivar l’alumnat i es podria decidir amb la classe què fer amb aquests diners en el cas de guanyar (per exemple, es podria planificar una sortida cultural o relacionada amb la literatura).

Un punt a destacar és que les obres poden ser de tema lliure amb una extensió de 14.000 caràcters com a màxim, la qual cosa ens permet treballar la competència en comunicació lingüística de l’alumnat. Encara que no és transversal, ja que no es poden incloure imatges ni il·lustracions en el relat, sí que recomanem participar-hi.

Aquests dos certàmens no són explícitament competencials, però sí que tenen com a objectiu enviar tipus de textos que podem treballar de manera competencial a les nostres classes. Aquest aspecte és rellevant, perquè el nou currículum suposa una passa endavant en l’aposta per l’aprenentatge significatiu i funcional i, dins d’aquest objectiu, l’escriptura creativa té un paper important. Per exemple, dins de les competències clau, la Competència en comunicació lingüística (CCL) valora l’expressió escrita en diferents contextos i objectius comunicatius, amb un èmfasi en la dimensió estètica del llenguatge, i la Competència en consciència i expressió culturals (CCEC) cerca l’expressió d’idees, sentiments i emocions de manera creativa i oberta. D’altra banda, les competències específiques per a les llengües catalana i castellana recullen la capacitat de producció de textos escrits i multimodals de certa extensió i complexitat per respondre a demandes comunicatives concretes (competència específica 5), la creació de textos personals o col·lectius amb intenció literària i consciència d’estil (competència específica 8) i la revisió dels textos propis per fer propostes de millora a partir de la reflexió metalingüística (competència específica 9).

Propostes seleccionades per Miquel Marín i Ernest Carranza.

Debat0el PAC 3.2. – Tasca 1 (propostes de certàmens)

No hi ha comentaris.

Publicat per

Benvinguts i benvingudes!

Benvinguts i benvingudes!
Publicat per

Benvinguts i benvingudes!

Hola! Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora. Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran totes les publicacions…
Hola! Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora. Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran…

Hola!

Aquesta publicació s’ha generat automàticament a l’Àgora.

Et trobes a l’Àgora de l’assignatura. En aquest espai es recolliran totes les publicacions relacionades amb les activitats que facin els companys i companyes de l’aula al llarg del semestre.

L’Àgora és un espai de debat on els estudiants i els docents poden veure, compartir i comentar els projectes i tasques de l’assignatura. 

Si només veus aquesta publicació, pot ser perquè encara no se n’ha fet cap, perquè no has entrat amb el teu usuari de la UOC o perquè no pertanys a aquesta aula. Si no ets membre de la UOC i veus alguna publicació, és perquè el seu autor o autora ha decidit fer-la pública.

Esperem que aquesta Àgora sigui un espai de debat enriquidor per a tothom!

 

Debat0el Benvinguts i benvingudes!

No hi ha comentaris.

Les intervencions estan tancades.